Loading...

Şiddet döngüsü, birçok ilişkide tekrarlanan bir örüntüdür ve şiddetin devam etmesinde önemli bir rol oynar. Şiddet döngüsü, genellikle dört aşamadan oluşur:

Tansiyon aşaması: Bu aşamada, şiddet eylemi gerçekleşmeden önce, şiddet potansiyeli yükselir. Tartışmalar, küçük anlaşmazlıklar ve diğer stres faktörleri tansiyonu artırabilir.

Şiddet aşaması: Tansiyon aşamasını takip eden şiddet eylemi, fiziksel, cinsel, psikolojik veya diğer türde şiddet olabilir.

Yatışma aşaması: Şiddet eyleminin ardından, saldırgan genellikle pişmanlık duyar ve mağdurdan özür diler. Mağdur, saldırganın bu özürlerini kabul edebilir ve ilişkiyi sürdürmeye çalışabilir.

Tatmin aşaması: Yatışma aşaması sonrasında, ilişki bir süre normal seyrinde devam eder, ancak şiddet potansiyeli yine yükselir ve döngü yeniden başlar.

Şiddet döngüsü, her seferinde daha şiddetli ve sık aralıklarla tekrarlanabilir ve kadının özsaygısı, güveni ve fiziksel sağlığı ciddi şekilde zarar görebilir.

Şiddet Döngüsü

© kadinder.org - Tüm hakları saklıdır