Loading...

Kadın kelimesi; Eski Türkçe katun (hatun) sözcüğünün varyant biçimidir ve sözcük esasen "kraliçe" anlamına gelir. Kraliçe sözcüğünün derinlerine inmek isterseniz eğer "kadın hükümdar" sözcüğünden alıntı olduğunu göreceksinizdir.

Bizler ise ne hükmetmek arzusunda olan kadınlarız, ne de ataerkil bir topluma boyun eğecek varlıklarız. Kadınların bu dünya düzeni kurulduğundan beri tek bir gündem maddeleri olduğuna inanıyoruz: erkeklerin -karşısında değil- yanında eşit haklara sahip olabilmek ve cinsiyetlerinden bağımsız olarak en başta "insan" olduklarının altını defalarca çizebilmek.

Kadınlar Derneği olarak kız kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, eşlikçilerimiz dediğimiz 7 kişilik bir aile olarak Bandırma’da başladığımız sivil toplum hayatındaki yolculuğumuza, her gün sayıları artan yeni eşlikçi ile devam ediyoruz. Derneğimizin kapısı her yaştan ve kültürden, her görüşten kadınlarımıza açık ve bu yolculukta bizlere destek veren erkeklerin olmasından da son derece memnuniyet duymaktayız.

Kendi kişisel hayat tecrübelerimizden de çok iyi bilmekteyiz ki; bir kadın başka bir kadının acısına duygudaşlık ile yaklaşabilirken kendi içindeki acılara ve hatta temel hak ve özgürlüklerine kör kalabilmesi hayatın başlıca ironisidir. Eşlikçilerimiz arasında çok uzun yıllar boyunca eski eşinden fiziksel şiddet gören bir kadının başka bir kadının şiddet hikâyesini dinlediğinde ona gönülden üzülebilmesi ancak kendi hikâyesini paylaşırken "şiddeti hak etmiştim" cümlesi ile kendi acısını görememesi biz kadınların çok uzun zamandır içselleştirdiği "hayatın ironisini" devam ettirdiğimizin bir kanıtı değilse nedir?

İşte sırf bu sebepten dolayı Kadınlar Derneği; Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği bağlamında Hak Savunuculuğu temasına büyük önem arz etmekte, hiçbir koşulda ve şartta, hiçbir canlıya şiddet uygulanamayacağını ve şiddetin "hak edilemeyeceğini" savunmaktadır.

Bizler erkek şiddetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden meydana geldiğinin bilinciyle kadınlarımızı bilinçlendirme çalışmaları ile güçlendirmeye çalışmakta ve toplumsal cinsiyet eşitliğine fayda sağlayacak yerel ve ulusal politikalar üretilmesi adına katkı sunmaktayız.

Kadınlar Derneği olarak kadınlarımızın destek alabilmeleri gereken her türlü konuda -hukuki, psikolojik, eğitim- yanlarında olduğumuzu ve Kadın-Der'in kapısının tüm kadınlara açık olduğunu "Bu Kapı Sana Hep Açık!" sözü ile vurgulamak istiyoruz.

Sevgiyle,

Kadın-Der

© kadinder.org - Tüm hakları saklıdır